QR TAG / คิวอาร์ แท็ก

QRThailand.com ได้เล็งเห็นความสำคัญ ถึงประโยชน์จากการนำ QR Code มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน ในยุคปัจจุบันที่ต้องรวดเร็ว แม่นยำ และไร้สาย (Wireless) จึงคิดค้น และสร้างสรรค์นวัตกรรม QR TAG ขึ้นมาในรูปแบบ QR Code ที่อยู่บนแผ่นป้ายโลหะขนาดกะทัดรัด สามารถพกพา หรือสวมใส่ง่าย ๆ (สายข้อมือ QR TAG) เพื่อแสดงข้อมูลอัตลักษณ์ (Identity) ของ บุคคล สัตว์ สิ่งของ รวมถึง แคตตาล็อก ข้อมูลสินค้า ของร้านค้า พร้อมแชร์ตำแหน่งที่ตั้งร้านค้า (Share Location)

QR TAG สามารถลงทะเบียนด้วยตนเอง ด้วยโทรศัพท์มือถือ ที่ใช้อินเตอร์เน็ต ผ่าน Wi-Fi หรือ 3G 4G โดยสแกน QR Code ที่อยู่บน QR TAG ผ่านแอป LINE, FACEBOOK (เข้าไปเลือกโหมด QR Code) หรือ QR CODE scan ที่มีอยู่มากมามาย จากนั้นกดเปิด แล้วเลือกประเภทการลงทะเบียน

จากนั้นทำการกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมใส่รูปภาพ ประเภทที่เลือกลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนยืนยันการลงทะเบียน เพราะหากยืนยันแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีกต่อไป (ระบบความปลอดภัย เพื่อป้องกันบุคลอื่นมาแก้ไขข้อมูล) *ยกเว้นการลงทะเบียนประเภท eCatalog / อีแคตตาล็อก ที่ผู้ซื้อสามารถแก้ไขข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น สินค้า หรือราคาได้ ผ่านรหัสพาสเวิร์ด (password) ที่ได้รับผ่านอีเมล์ (email) ที่ได้ลงทะเบียนไว้ (ระบบความปลอดภัย เพื่อป้องกันบุคลอื่นมาแก้ไขข้อมูล)

การลงทะเบียน Human / บุคคล เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ เด็กเล็ก ผู้สูงวัย ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ เพราะกรณีเกิดเหตุ หลงทาง พลัดหลง หรือประสบเหตุที่ไม่สามารถสื่อสาร พูดคุยได้ บุคคลอื่น ๆ สามารถสแกน QR TAG ที่พกพา หรือสวมใส่อยู่ แสดงข้อมูล เพื่อให้การช่วยเหลือ โดยโทรติดต่อผ่านเบอร์โทรฉุกเฉินที่ลงทะเบียนไว้ (เบอร์โทรผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง หรือคนใกล้ชิด) พร้อมแชร์ตำแหน่งที่ประสบเหตุได้ทันที

การลงทะเบียน Animal / สัตว์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ สัตว์เลี้ยง หรือฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อแสดงอัตลักษณ์ ต่อการจัดระเบียบหรือกรณีเกิดเหตุ หลงทาง พลัดหลง บุคคลที่พบเห็น สามารถสแกน QR TAG ที่สวมใส่อยู่ ข้อมูลสัตว์ตัวนั้น ๆ จะถูกแสดงขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือ ติดตามหาเจ้าของ โดยโทรผ่านเบอร์โทรฉุกเฉินที่ลงทะเบียนไว้ (เบอร์โทรเจ้าของ) พร้อมแชร์ตำแหน่งปัจจุบันได้ทันที

การลงทะเบียน Device / สิ่งของ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กระเป๋าสตางค์ โน้ตบุ๊ก และอื่น ๆ เพื่อแสดงอัตลักษณ์ และความเป็นเจ้าของ กรณีตกหล่น สูญหาย บุคคลที่พบเห็น สามารถสแกน (QR TAG) ที่พกพาอยู่ เพื่อติดต่อเจ้าของผ่านเบอร์โทรฉุกเฉินที่ลงทะเบียนไว้ พร้อมแชร์ตำแหน่งปัจจุบันได้ทันที

การลงทะเบียนประเภท eCatalog / อีแคตตาล็อก เหมาะสำหรับร้านค้า (ร้านกาแฟ, ร้านอาหาร, ร้านเบเกอร์รี่, สปา หรือสินค้าโอท็อป) ที่ผู้ซื้อสามารถสร้างแคตตาล็อก รายการสินค้าของร้านค้าตนเอง เพื่อสะดวกแก่ลูกค้า ในการดูข้องมูลสินค้า หรือบริการ พร้อมราคา ชื่อร้านค้า โลโก้ร้านค้า เบอร์โทรติดต่อ ผ่าน (QR Code) ที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โดย QR Thailand.com จะส่งรูปภาพ (QR Code) พร้อมชื่อร้านค้า และโลโก้ ให้ทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อเจ้าของร้านค้า สามารถพิมพ์รูปภาพ (QR Code) ด้วยตนเอง เพื่อใช้แสดงหน้าร้าน และที่อื่น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น สินค้า หรือราคาได้ ผ่านรหัสพาสเวิร์ด (password) ที่ได้รับผ่านอีเมล์ (email) ที่ได้ลงทะเบียนไว้ (ระบบความปลอดภัย เพื่อป้องกันบุคลอื่นมาแก้ไขข้อมูล)

QR TAG จึงเป็นนวัตกรรมที่เหมาะกับยุคสมัยปัจจุบัน ทุกคนสามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย ให้เหมาะกับประโยชน์ หรือความต้องการของแต่ละบุคคล ในราคาที่สามารถเป็นเจ้าของได้


QR TAG

QRThailand.com realizes the needs of our hurried daily life for speed and precision. QR Code was seen as a means to cope with the current wireless society, so QRThailand.com created the QR TAG, with a QR Code engraved metal form available to be carried or worn on the wrist.

Anybody can register QR TAG by scanning the QR Code on QR TAG with a smart phone connected to the Internet (WI-FI, 3G, or 4G) via QR Code Scanner application, Facebook can also be used to register the QR TAG. First, enter the QR Code scanning application with a large enough selection field. Then click “open” and choose the type of registration. Next, fill in the registration form, including selecting the correct image for the desired type of selection. Review the form to be sure it is correct before confirming the registration, as the program does not allow any adjustment after the confirmation. The site security shields the privacy of the registration and prevents any other party from intruding or making change to the personal information.

*There is an exception for the registered QR-Catalogue. The information of either products or prices can be adjusted via password received from a registered e-mail through the security system, and no trespass is allowed.

Registration of a person, the QR TAG is suitable for small children, the elderly, and persons with Alzheimer’s. Then in the case of accident, becoming lost, separated, or there being some other difficulty with communication, scanning the QR TAG carried by that person makes contact with the call center, where the contact information of parents, relatives, or friends is kept. The scan of the QR TAG also provides the location of that QR TAG to the call center.

Animal registration on the QR TAG system helps in recovering them if they are lost. Scanning the QR TAG of registered pets or domestic animals provides the location of the animal to the call center, which has the name and contact number of the owner, and can inform the owner.

Registration of certain devices, equipment, or personal belongings like billfolds, notebooks, etc., allows the person who finds the object to scan the QR TAG, and then makes it possible to contact the owner through the QRThailand.com center, and share the location of objects found.

The QRThailand.com QR-Catalogue system is well suited to the needs of department stores, coffee shops, restaurants, bakeries, spas, or the OTOP market. The business can build a catalogue that is a convenient and fast way for customers to check prices, product information, services, store names, telephone and location, by merely scanning the QR Code. The business can correct and adjust products or prices on the catalogue by using a password which it registered. Once a business has registered with QRThailand.com, it is sent its QR Code, including store name, logo, and displays this at the front of the store and elsewhere. The QR TAG system integrates well with modern society. This modern technology can be applied to serve the needs of both individual and business at an affordable price.