เกี่ยวกับ คิวอาร์ไทยแลนด์

QRThailand.com ก่อกำเนิดขึ้นจากความตั้งใจ ที่จะสร้างนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ ต่อชีวิตประจำวัน ในยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นยุคไร้สาย ถูกต้อง กระชับ และรวดเร็ว จึงนำเอา QR Code ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน มาประยุกต์กับการสร้างโปรแกรม ที่เป็นหน้าแบบฟอร์มง่าย ๆ ให้ลงทะเบียนข้อมูล ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) ที่ต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยจะถูกจัดเก็บแบบเข้ารหัสความปลอดภัย ไว้บนเซิฟเวอร์หรือที่มักเรียกกันว่า คลาวด์ (Cloud) และจะแสดงข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ ผ่านการแสกน QR Code นั้น ๆ ด้วยโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) ที่ต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต

เรามักจะพบว่า สังคมในปัจจุบัน พึ่งพาการใช้งานโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) วันละหลายชั่วโมง QRThailand.com จึงพบว่า หากเรานำ QR Code มาใช้งานให้หลากหลาย ตามเป้าประสงค์ น่าจะเป็นทางลัด ที่เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะกับด้านธุรกิจ หรือความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ในเบื้องต้น QRThailand.com ได้ สร้างสรรค์นวัตกรรม คิวอาร์แท็ก (QR TAG) ขึ้นมาในรูปแบบ QR Code ที่อยู่บนแผ่นป้ายโลหะขนาดกะทัดรัด สามารถพกพา หรือสวมใส่ (สายข้อมือ คิวอาร์แท็ก (QR TAG)) เพื่อแสดงข้อมูลอัตลักษณ์ (Identity) ของ บุคคล สัตว์ สิ่งของ รวมถึง แคตตาล็อก ข้อมูลสินค้า ของร้านค้า พร้อมแชร์ตำแหน่งที่ตั้งร้านค้า (Share Location)

เมื่อ คิวอาร์แท็ก (QR TAG) ที่ลงทะเบียนแล้ว ก็สามารถพกพา สวมใส่ไว้ เพื่อแสดงข้อมูล เมื่อถูกแสกน โดยโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) ที่ต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เมื่อเกิดเหตุฉุกฉิน (ป่วย, หมดสติ, พลัดหลง, สูญหาย หรืออุบัติเหตุ)

ในด้านธุจกิจ การค้าขายออนไลน์ (Online) ผ่านโซเชี่ยล (Social Network) เป็นสิ่งที่จำเป็น แต่บางครั้งการนำเสนอสินค้า และราคา ที่มีหลากหลาย ในรูปแบบแคตตาล็อก ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย QRThailand.com จึงพัฒนา อี-แคตตาล็อก (e-CATALOG) ขึ้นมาในรูปแบบ QR Code ที่สามารถสร้างแคตตาล็อกสินค้า ของร้านค้าด้วยตนเอง ด้วยโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) ที่ต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต พร้อมแชร์ตำแหน่งที่ตั้งร้านค้า (Share Location) และยังสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง จึงง่าย และสะดวกที่ลูกค้าสามารถ เลือกดูแคตตาล็อกสินค้าของร้านค้า โดยการแสกน QR Code ด้วยโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) ที่ต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพียงเท่านี้ ก็สามารถเลือกดูข้อมูลสินค้าได้อย่างละเอียด ถูกต้อง และรวดเร็ว ประหยัดเวลา และต้นทุนในการพิมพ์แคตตาล็อกสินค้า

อนาคตอันใกล้นี้ เราจะพัฒนาต่อยอด นวัตกรรม QR Code ให้ใช้งานในหลากหลายมิติมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างสูงสุด และทุกคนสามารถเข้าถึงได้


About Us QR Thailand

QRThailand.com is an innovative new system, useful in daily life in the Thailand 4.0 wireless era. Designed to be accurate, concise and fast, the system is built to work with the popular QR Code technology. The application utilizes a simple form with the data accessible through a smart phone. This information will be registered and secured with a password and is connected to a server on the Cloud. The registration is contained in the QR Code which then can be scanned by a smart phone connected to the Internet or Wi-Fi.

In these days, we see people use smart phones for many hours each day. QRThailand.com has designed its QR TAG system for multiple uses, as a short cut for satisfying business and individual needs or safety, including property protection. QRThailand.com has created the QR TAG, which has special QR Code engraved on metal tags suitable to be carried or worn as a bracelet. The tags help to identify persons, animals, or items, to link to catalogs, find product details, share store or location.

The registered QR TAG can be carried or worn. The data can be scanned by a smart phone. When there is an immediate need in the case of accident (when someone is unconscious, or lost), the QR TAG data may be scanned by a smart phone, making it a useful tool to protect life and property.

Looking into business sites, online businesses need to link with social networks. Offering products and prices in a print catalogue is not easy. QRThailand.com has developed an QR-Catalogue capacity utilizing QR Code technology. A store’s QR-Catalogue information is accessible by smart phone and the QR Code, information that the store can adjust 24 hours a day. This QR-Catalogue provides cost control and time savings better than a print catalogue.

This system makes it easy for the customers to check products offered by different stores by scanning the QR Code on their smart phones. Just one click makes it sufficient, easy, and quick for any customer to compare product details and able to select the items from different stores on the QR-Catalogue.

In the near future, QRThailand.com will evolve as the QR Code is enhanced in multiple versions to serve more needs and allow easy access for everyone.